1 Load and make ready!

De schutter stelt zich op richting doelen, laadt zijn wapen, zet de veiligheidspal op "safe" en holstert het wapen of neemt een andere voorgeschreven starthouding aan.

2 Are you ready?

Als de schutter niet gereed is, moet hij dit kenbaar maken. Als hij wel gereed is, maakt hij dit kenbaar door te knikken. Hierna volgt het commando:

3 Standby!

Na “standby” volgt een akoestisch startsignaal, waarna de schutter de stage kan beginnen. Zodra de schutter de betreffende stage heeft afgewerkt, dient hij na het laatste schot het wapen richting kogelvanger te houden, met de trekkervinger van de trekker. Het volgende commando van de Range Officer luidt:

4 If you are finished, unload and show clear!

De schutter ontlaadt het wapen en toont het geopende wapen aan de Range Officer. Uiteraard blijft de loop van het wapen tijdens het ontladen richting kogelvanger wijzen. (Het uitgenomen magazijn plus de patroon uit de kamer - indien aanwezig - worden weggestopt.) Wanneer de Range Officer heeft geconstateerd dat het wapen leeg is, volgt het commando:

5 If clear, hammer down, holster

Het wapen moet geholsterd worden in de volgende toestand:
- Pistool: slede dicht, hamer ontspannen (niet opvangen), magazijnschacht leeg
- Revolver: cilinder gesloten, kamers leeg en hamer ontspannen
Indien alles op de juiste wijze is verlopen, geeft de Range Officer het commando:

6 Range is clear!

Dit is het signaal aan allen dat de baan vrij is voor scoren en plakken van de targets. Dit commando wordt pas gegeven als de schutter zijn wapen heeft geholsterd en losgelaten (handgun) of verticaal houdt (rifle). De schutter mag zijn positie pas verlaten na dit command.

STOP !

Dit commando kan op elk moment tijdens een stage of wedstrijd gegeven worden. Als een Range Officer "Stop" roept, dient de schutter onmiddellijk te stoppen en verdere instructies van de Range Officer af te wachten.

In geval van een Storing

In geval van een storing aan het wapen, houdt de schutter de loop richting kogelvanger (doelen) en de trekkervinger langs het wapen. Hij verhelpt de storing en gaat verder met de stage.

Kan de schutter de storing niet verhelpen dan blijft hij staan, laat het wapen tot heuphoogte zakken en signaleert met zijn vrije hand de Range Officer. Indien het wapen niet ontladen kan worden vanwege een gebroken onderdeel etc. informeert hij de Range Officer. In geen geval mag de schutter met het geladen wapen het schietpunt verlaten. De loop blijft altijd richting kogelvanger (doelen).

Laden, magazijnwissel, verplaatsen

Bij het laden van het wapen houdt de schutter de loop richting kogelvanger (doelen) en ligt zijn trekkervinger langs het wapen. Dit geldt ook voor het uitvoeren van een magazijnwissel tijdens een stage. Ook tijdens het zich verplaatsen over de stage dient de trekkervinger langs het wapen te liggen en zich niet in de trekkerbeugel te bevinden.

Men komt NIET aan een wapen zonder bevel van de Range Officer