Parcoursschieten is een dynamische vorm van de schietsport.
Precisie en snelheid zijn van groot belang.
Er wordt geschoten op verschillende doelen, zoals kaarten, poppers en plates enz. vanaf verschillende afstanden, posities en houdingen met verschillende obstakels en eventuele magazijnwissels.
Er worden zo‘stages’ (parcours) gecreëerd die dan zo goed mogelijk moeten geschoten worden met vaak verschillende startposities.
Parcoursschieten is free-style. Dit houdt in dat de schutter zelf, binnen de gestelde regels, bepaalt hoe hij het op de stage voorgelegde schietprobleem oplost, tenzij anders gegeven.

De opbouw van een stage gebeurt onder toezicht van een range officer en er moet altijd rekening gehouden worden met de veiligheid. Zo moet er rekening worden gehouden met de minimumafstand tot het doel (bv. stalen doel = 7 meter minimumafstand voor handvuurwapens) en de veiligheidshoek waaronder een doel beschoten kan worden en de richting waarin het projectiel vliegt.

Er mogen geen onveilige situaties gecreëerd worden en geen onmogelijke situaties gevraagd worden , de schutters moeten een stage op een veilige manier kunnen doorlopen.

Hieronder ziet men een voorbeeld van hoe een stage op tekening er kan uitzien.

 

In dit voorbeeld begint men het parcour onderaan de tekening en werkt men zich zo naar boven waarbij men de doelen beschiet van zodra ze zichtbaar zijn.

1. twee halve doelen rechts

2. één doel door een opening in de wand links

3. drie doelen rechts

4. één doel door een opening in de wand links

5. vervolgens moet men een deur openen waardoor een swinger geactiveerd word die dan beschoten kan worden samen met nog twee statische doelen.

Dit alles gebeurt onder toezicht van een RO die tevens de tijd zal opnemen.

Er worden twee schoten per doel gevraagd wat maakt dat op deze stage minimum 20 schoten nodig zijn wat goed is voor max.100 punten.

Zoals men kan zien moet de schutter vaak zijwaarts schieten.

Het spreekt vanzelf dat men hier zeer goed oplet dat men de 180 graden niet kruist. De veiligheid komt in deze sport op de eerste plaats en bij enige onveilige situatie zal de RO onmiddelijk "STOP" roepen en men krijgt een DQ wat zogoed betekend als "stoppen en inpakken".

Voor meer uitleg leest u best het wedstrijd reglement op volgende link!

IPSC reglement